logo

 

Ciljevi naše Fondacije

 

 1. pružanje humanitarne pomoći osobama sa hroničnim bolestima, transplantiranim osobama i osobama sa invaliditetom;

 2. fondacija inicira i realizuje projekte namenjene pre svega transplantiranim osobama, osobama sa invaliditetom i obolelim od hroničnih bolesti;

 3. projekti imaju za cilj poboljšanje položaja u društvu kao i poboljšanje kvaliteta života osoba sa hroničnim bolestima, transplantiranim osobama i osobama sa invaliditetom;

 4. pružanje raznih oblika humanitarne pomoći zdravstveno ugroženim i socijalno ugroženim licima;

 5. unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite;

 6. promovisanje i unapređenje javnog zdravlja;

 7. promovisanje i unapređenje nauke i obrazovanja;

 8. saradnja i podrška naučno istraživačkim projektima na polju lečenja hroničnih bolesti i transplantacije;

 9. učestvovanje u izgradnji i opremanju zdravstvenih ustanova;

 10. pružanje drugih vidova pomoći;

 11. nagrađivanje pojedinaca za doprinos u razvoju ili unapređivanju zdravstvene zaštite;

 12. prikupljane novčanih sredstva namenjenih za oporavak i socijalnu reintegraciju obolelih, kao i prikupljanje sredsava za rehabilitacione terapije, zdravu ishranu i odlazak obolelih u banje, odnosno prikupljanje novčanih sredstava za društveno korisne ciljeve