logo

 

Poštovanje,

Obraćam vam se u ime Fondacije Škrivanj koja je osnovana radi pružanja humanitarne pomoći osobama sa hroničnim bolestima, transplantiranim osobama i osobama sa invaliditetom. Osnivanje Fondacije je naša porodična odluka jer se već više od 20 godina nosimo sa problemima vezanim za negu i lečenje dugogodišnjeg bolesnika za koga se znalo da je jedini mogući vid lečenja transplantacija jetre. U pitanju je moja sestra kojoj je sa 18 godina dijagnostikovana terminalna bolest jetre. U to vreme (1990.god) se naravno nije ni moglo razmišljati o transplantaciji kao realnoj mogućnosti lečenja u našoj zemlji, ali mi nikad nismo gubili nadu da ce doći dan kada će se to i realizovati. Mojoj sestri je, na našu sreću, uradjena transpalntacije jetre 2010.god u Novom Sadu od strane eminentnog tima lekara na čelu sa prof.dr Zoranom Miloševićem. Ona se, hvala Bogu, danas oseća veoma dobro i to je upravo pokretačka iskra za formiranje jedne ovakve organizacije. Dakle, Fondacija Škrivanj je osnovana radi pružanja humanitarne pomoći onima kojima je najpotrebnija. Ideja je da okupimo sve ljude dobro volje, da ih pokrenemo da razmišljaju o neophodnosti ovakvih delovanja, da se podstakne svest o toj vrsti solidarnosti imajući u vidu kolika je potreba za transplantacijom. Koliki je zaprepašćujući broj bolesnika koji čekaju na novi organ, a naročito strašno koliko ih je koji ne dočekaju isti.


Daniela Škrivanj
osnivač Fondacije Škrivanja

Upravni odbor i pravni zastupnik

Ferenc Franja Škrivanj, predsednik upravnog odbora

Rodjen u Maradiku 1950. Trgovačku školu završio u Novom Sadu. Radio u STOTEKS- u kao poslovodja i nakon toga kao šef odeljenja u veleprodaji. U medjuvremenu upisao Višu ekonomsko-komercijalnu školu. Potom radio u Srednjoškolskom domu kao komercijalista-ekonom. Nakon dugogodišnjeg rada u državnom sektoru odlučuje da se oproba kao privatnik pa 1985. postaje jedan od prvih privatnih trgovaca otvarajući privatnu prodavnicu, a potom i pp Evropa Škrivanj, koje je imalo u svom sastavu i turističku agenciju. Saradjivao uspešno sa poslovnim partnerima iz Australije i Kanade.
Tokom devedesetih, s obzirom da je naša zemlja bila u veoma teškom kulturno-socio-ekonomskom položaju i izolaciji, rad agencije je usmeren na humanitarni rad u smislu povezivanje porodica u zemlji i inostranstvu. Uspostavljanja kontakta medju njima i medjusobnog ispomaganja. Imajući u vidu socijalno ekonomsku degradaciju života koja je postojala u tom periodu, a koja se poklopila sa razboljevanjem njegove starije ćerke, gospodin Škrivanj odlučuje da promeni svoju delatnost te se postepeno  povlači iz dotadasnjeg poslovnog angažovanja i sve vise okrece pčelarstvu.
1992. počeo da se da se bavi pčelarstvom koje je učio od eminentnih pčelara, dr Luke Kolarovića, gospodina Djordja Radoševića i gospodina Mila Jovovića.
Postaje aktivni član udruženja Zelena mreža Vojvodine i pomaže u širenju saznanja i iskustva o pčelarstvu i dobroj poljoprivrednoj praksi.
Nakon visedecenijske borbe za zdravlje njegove starije ćerke, a svestan pomoći i podrške porodice, brojnih dobrih ljudi, lekara, prijatelja pa čak i slučajnih poznanika, u gospodinu Škrivanj sazreva ideja o pokretanju humanitarne porodične organizacije koja ce imati za cilj da se svo dobro, prijateljstva i znanja stečana tokom svih tih godina usmere ka onima koji se trenutno u takvom ili sličnom problemu nalaze. 2013. godine, osnovana je porodična humanitarna fondacija, Fondacija Škrivanj. 

Prof. dr Zoran Milošević, član upravnog odbora

Rodjen u Novom Sadu 1966. godine. Medicinski fakultet u Novom Sadu završio 1991.sa prosečnom ocenom 9,70, a od 1992.god. stalno zaposlen na Klinici za abdominalnu i endokrinu hirurgiju KC Vojvodina. Specijalistički ispit položio 1996. i iste godine odbranio magistarsku tezu pod nazivom "Analiza parametara peritonealnog lavata kod tupe povrede abdomena".
Tokom 1997. završio bazični kurs iz laparoskopske hirurgije na Univerzitetskoj Klinici u Gracu, Austrija. Na stručnom usavršavanju iz hirurgije jetre boravio u SAD 1998. na The Dumont-UCLA Transplant Center  kod prof. Busuttil-a. Tokom 1999. i 2000. godine boravio u KC Ljubljana kod prof. dr  Eldara Gadžijeva, 2001. u Parizu bolnica Beujon kod  prof.dr Belghity-a, 2002. U Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York kod prof. Blumghart-a, 2003. i 2006. University of Tokyo, Japan i 2007. u Berlinu na University of Berlin, Charite Clinic.
U zvanje asistenta na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu izabran 1997.godine. 2001. odbranio doktorsku tezu pod naslovom "Rana detekcija slobodne peritonealne tečnosti ultrazvukom kod tupe povrede trbuha" i iste godine izabran za docenata. Od 2005. u zvanju vanrednog profesora, a od _____god.  u zvanju redovnog profesora na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
2004.godine postaje upravnik Klinike za abdominalnu, endokrinu i transplantacionu hirurgiju u Novom Sadu i koordinator nacionalnog ogranka INRVA.
Član Srpskog lekarskog društva (SLD), Društva lekara Vojvodine(DLV), Udruženja herniologa Srbije (UHS), Evropske asocijacije za endoskopsku hirurgiju (EAES), Evropskog udruženja digestivnih hirurga (EDS), Evropske asocijacije za traumu i hitnu hirurgiju (EATEC).

Prof. Dr Dragan Dankuc, član upravnog odbora

Otorinolaringolog, dr. sci. med., rođen je 1960. godine, i redovan je profesor Otorinolaringologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
Medicinski fakultet je završio 1986. godine u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 9,63.Specijalizaciju iz otorinolaringologije je završio 1994. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.Magistrirao je na temu: „ Određivanje vrednosti ultrasonografije u dijagnostici oboljenja paranazalnih šupljina“ 1996. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
Doktorirao je na temu: „ Značaj timpanoplastike – pokretni most – u hirurškom lečenju hroničnih oboljenja srednjeg uva“ 2001. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
Upravnik je Klinike za bolesti uva, grla i nosa, Kliničkog centra Vojvodine od 2002. godine.
Aktivan je član Srpskog lekarskog društva od 1989. godine. Bio je predsednik Otorinolaringološke sekcije Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva od 2002. do 2006. godine i potpredsednik Otorinolaringološke sekcije Srpskog lekarskog društva od 2004. do 2008. godine. Potpredsednik Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva je bio od 2009. do 2011. godine. Predsednik je Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva od 2011. godine i potpredsednik je Srpskog lekarskog društva.
Član je redakcijskog odbora časopisa Medicinski pregled Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva. Recenzent je u tri medicinska nacionalna časopisa.
Član je međunarodnog udruženja European Academy of Otology and Neuro-Otology od 2002. godine.
Postao je Vanredni član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva 2014. godine.
Član je Skupštine Lekarske komore Srbije i Skupštine Regionalne lekarske komore Vojvodine od 2010. godine.
Od diploma i ostalih priznanja dobio je Plaketu Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva 2008. godine. Srpsko lekarsko društvo mu je dodelilo Nagradu za organizaciju zdravstvene službe u Beogradu 06. maja 2014. godine.

Prof. dr Miodrag Krstić, član upravnog odbora

Rođen je u Beogradu 1961.god. Diplomirao sa prosecnom ocenom 9,78 na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1983. gde je završio i poslediplomske studije iz gastroenterohepatologije. Magistarski rad pod nazivom "Procena patogeneze i evolucija fibroznih promena u jetri odredjivanjem N-terminalnog peptida prokolagena III seruma" odbranio 1991. Specijalistički ispit iz Interne medicine položio je 1993. sa, odličnim uspehom, a doktorsku disertaciju pod nazivom "Korelacija Doppler-ehotomografskih i endoskopskih parametara portne hipertenzije u raznim tipovima ciroze jetre"  odbranio  1998. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U zvanje vanrednog profesora izabran je 2005., a u zvanje redovnog profesora Katedre Interne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011.
Od  2004-2011.direktor klinike za gastroenterologiju i hepatologiju KC Srbije, a 2013. izabran za šefa jedinice za endoskopsku ultrasonografiju Klinike za gastroenterologiju KC Srbije.
1989. postaje član je Srpskog lekarskog drušva (SLD),član Gastroenterološke sekcije SLD, član Hepatološke sekcije SLD, 1991. član internacionalnog GASTRO-SURGICAL kluba, 2004-2008. član edukacionog komiteta Svetske Gastroenterološke Asocijacije i od 2007. Član Ameriškog gastroenterološkog udruženja. 2009. predsednik Gastroenterološke sekcije SLD i predsednik nehirurškog odeljenja Srpskog odeljka  IASGO (medjunarodno udruženje hirurga, gastroenterologa i onkologa). 2011- predsednik naučnog odbora Kongresa Gastroenterologa Srbije.

 

Gabriela Gujaš, član upravnog odbora

Rodjena u Novom Sadu 1972.godine. Osnovnu i srednju školu završila u istom gradu. Razbolela se 1991. i od tada traje borba za ozdravljenje. Tokom narednih godina podrška porodice, istrajnost, požrtvovanje i samodisciplina daju joj snagu da prebrodi sve teške periode bolesti. Iako je znala da je konačan ishod lečenja transplantacija, a koja se u tom trenutku nije radila u našoj zemlji, Gabriela se ni u jednom trenutku nije predavala, već je svu svoju snagu usmerila na ostvarivanje dva za nju najveća životna cilja, porodicu i ozdravljenje. Ona se 1998. god. udala, a 1999. uz veliku pomoć i podršku porodice i lekara, uspela da iznese trudnoću i rodi zdravog sina, Aleksandra, koji je danas medju najboljim matematičarima u zemlji. 2010. tim prof.dr Z.Miloševića uradio je transplantaciju jetre u KC Vojvodina u Novom Sadu i Gabriela po prvi put nakon skoro 20 godina dobija šansu za novi kvalitetniji život. Kako je od najranijeg detinjstva pokazivala sklonost ka sportu i umetnosti, nakon transplantacije, Gabriela nastavlja svoje svestrane aktivnosti. 2009. počela da se bavi yogom, a nakon operacije odlučuje da postane učitelj yoge te narednih godina marljivo stremi ka tom cilju .2011. godine postaje sekretar udruženja transplantiranih Pantransplant iz Novog Sada, a 2013. postaje član upravnog odbora porodične humanitarne organizacije Fondacije Škrivanj. 2015. Izabrana za koordinatora medjunarodne organizacije umetnosti življenja The Art of Living Novi Sad.

Uroš P. Kerac, advokat

Rođen 1983. u Novom Sadu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Višu školu pravnog usmerenja završio 2004. u Novom Sadu stekao zvanje pravnika, a diplomirao je 2006. u Novom Sadu na Pravnom fakultetu Univerziteta Privredna akademija- privredni smer i 2007. diplomirao u Novom Sadu na Pravnom fakultetu Univerziteta Privredna akademija- pravosudni smer. Status Saradnika u nastavi stekao je 2006. na Pravnom fakultetu Univerziteta Privredna akademija na kojem i danas održava vežbe iz oblasti Privrednog prava. Krajem 2006. postao je advokatski pripravnik u Advokatskoj komori Vojvodine, a pravosudni ispit položio je 2009. u Novom Sadu, gde je iste godine postao advokat. U svojoj advokatskoj praksi bavi se privrednopravnim, prarničnopravnim i krivičnopravnim predmetima. Zatupa pravna lica i preduzetnike pred Privrednim sudovima u Srbiji, pravna i fizička lica pred Osnovnim, Višim i Apelacionim sudovima u Srbiji. Branio je veliki broj okrivljenih za najteža krivična dela. Posebna znanja iz oblasi prava maloletnika stekao je 2011. kada je maloletnik izvršilac krivičnog dela, kao i kada je maloletnik oštećeni u krivičnom postupku, brani i zastupa maloletnike pred Višim sudovima u Srbiji. Tokom 2012. postao je delegat u skupštini Advokatske komore Srbije, a 2013. delegat u skupštini ogranka Novi Sad u Advokatskoj komori Vojvodine.

Daniela Škrivanj, upravitelj fondacije

Rodjena u Novom Sadu 1979. gde je završila osnovnu i srednju medicinsku školu. Zbog širokog interesovanja u mladosti se bavila rekreativno sportom, a 1995.u Aeroklubu Novi Sad postaje i najmladji kandidat na obuci za sportskog pilota, u klubu i u zemlji. Dozvolu sportskog pilota stekla u istom klubu. Studira medicinu na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Govori tri strana jezika. Kada joj se sestra razbolela svu svoju energiju, brigu i požrtvovanje usmerava ka njoj za ciljem da joj održi vedar duh i da snagu da istraje tokom niza dugih godina i ne poklekne u borbi sa opakom bolešću. Nakon transplantacije koja joj je sestru spasila, podržava oca u nameri da osnuju porodičnu humanitarnu fondaciju kako bi pomagali drugima jer je ljubav prema filantropiji ono što krasi ovu nesvakidašnju porodicu. 2013. godine, uz pomoć i podršku porodice i eminentnih stručnjaka na području lečenja honičnih bolesti i transplantacije, osniva porodičnu humanitarnu organizaciju Fondaciju Škrivanj.