Na ovoj stranici možete pogledati primere programa rada na računaru za predškolski uzrast,
kao i linkove za sajtove za edukativne igre, te radove dece tokom školske 2012/2013.godine.

   

Program rada za predškolsku grupu:

1. Pravila korišćenja računara, podešavanje radnog stola, stolice i položaja tokom rada na računaru
2. Opšte poznavanje računara (hardware, software i pojam OS)
3. Rad u programu MS Paint
4. Rad u programu MS PowerPoint
5. Kreiranje PC igrica u programu 3D Game maker
6. Korišćenje mobilnog telefona (i tableta) - primer
7. Internet i edukativni sajtovi (primer1, primer2)

Primer programa rada:


Za roditelje :

Nije pitanje
DA LI DETE PREDŠKOLSKOG UZRASTA TREBA DA KORISTI RAČUNAR,
nego kako i koliko da ga koristi

Brojna su divergentna mišljenja, ali, jedna je činjenica: povremeno i pod kontrolom korišćenje računara je u interesu deteta i dečijeg razvoja.
Utvrdjeno je postojanje pozitivne veze izmedju korišćenja kompjutera i kognitivnog razvoja predškolske dece od 5godina naviše (N.Ljepava,2009). Ne možemo decu izolovati, izopštiti iz sveta i vremena u kojem živimo.
Deca i mediji
Velika je razlika u korišćenju televizije i računara. Pred televizijom dete je najčešće pasivni posmatrač, a oko računara je uvek okupljeno 2, 3 i više dece koja razgovaraju, postoji komunikacija, socijalna interakcija, svi su aktivni učesnici.
Različite su i mnogobrojne mogućnosti korišćenja računara i interneta na predškolskom uzrastu.

Dete može da boji, crta, svira, sluša ili gleda razne priče, bajke, pesme za decu, pitalice, zagonetke, mozgalice, moguća je korelacija sadržaja iz oblasti razvoja govora, početnih matematičkih pojmova, upoznavanja okoline i drugih.

Koristeći edukativne softvere dete uči na njemu zanimljiv i dinamičan način. Moguće je kreiranje digitalnog filma pri čemu deca koriste fotografiju, slova, zvuk... U savremenom svetu nije moguće edukovati se bez računara, računari nemaju alternative, a mi treba da idemo u korak sa vremenom.

Deci treba omogućiti povremeno (dozirano) igranje, pre svega edukativnih sadržaja, ali, naravno, sve to uz kontrolu odraslih koji će staviti putokaze na put korišćenja, nadgledajući ih kao što nadgledamo i svaki drugi segment njihovog razvoja i života. Danas roditelji najčešče ....više


Prvi časovi, oktobar, 2012.g.
sl8
sl7

Kliknite za uveličan prikaz plakata za jesen 2012.g.
blog KK


Pratite moj blog za interesantne objave o obrazovanju kod nas i u svetu.
blog KK

 

 

Blog Vrtića Puž za školsku 2013-2014.godinu možete pratiti na linku OVDE!